Kontakt

KONTAKT

SPØRGSMÅL ELLER LEJE?


Kontakt os gerne for mere information eller booking.


Dansk-Norsk Skiforening


ved Pernille Dueholm

Telefon: +45 25 28 37 58


E-mailadresse: info@fjellheim.dkUrna Nuncat

OM FORENINGEN


Dansk Norsk Skiforening har ikke andre aktiviteter

end at drive foreningens hytte Fjellheim.


Alle indtægter går til at drive hytten og afholde andre nødvendige udgifter til foreningens drift.


Du kan blive medlem af foreningen og får derved fortrinsret til hytten.


 

Privatlivspolitik


- sådan behandler vi de oplysninger du giver os


Ved medlemskab og leje af hytten giver du dit samtykke til at vi behandler dine oplysninger som angivet i denne privatlivspolitik.


Dansk-Norsk Skiforening behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.


Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger:

Dansk-Norsk Skiforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er foreningens formand:

Kontaktperson: Pernille Dueholm

Adresse: Søvej 3 b, 2880 Bagsværd

Telefonnr.: +45 25283758

Mail: info@fjellheim.dk

Hjemmeside: www.fjellheim.dk


Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:


1. Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse. Desuden om der er indbetalt kontingent.


2. Oplysninger om lejere:

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, samt evt. bankkontonummer


3. Oplysninger om bestyrelse og andre hverv i relation til foreningen, samt bankkontonummer


Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).


Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

•At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

•At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem, herunder leje af hytten

•At opfylde lovgivning

•At administrere din relation til foreningen


Formålene med at behandle oplysninger om hyttens lejere er:

•At kommunikere med lejere om leje af Fjellheim og evt. ekstraydelser


Formålene med at behandle oplysninger om bestyrelse og andre hverv i relation til foreningen er:

•At oplyse om hvem der tegner foreningen

•At oplyse om fordeling af opgaver i relation til drift af foreningenVi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

I det omfang vi behandler dine oplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

•At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

•At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

•At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

•At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

•At bevare oplysninger med historisk værdi og lignende

•At varetage udlejning af foreningens hytte


Samtykke:

Ved medlemskab og leje af hytten giver du dit samtykke til at vi behandler dine oplysninger som angivet i denne privatlivspolitik.


Vi indhenter kun yderligere samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andre end de formål, der er beskrevet ovenfor.


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Videregivelse af dine personoplysninge:r

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer oplysninger på såvel medlemmer, som lejere, til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet. I så fald skal du bede om det.


Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

•Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

•Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

•Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

•Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

•Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

•Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil medlemmer modtage meddelelse herom.


Opdateret 27-05-2018